Ini Dia 8 Kelompok Manusia Yang Kita Ajak Gaul Dan Ujung Perkaranya

Ngelmu.id – Siapa saja yang sering berkumpul bersama 8 kelompok manusia, maka Allah akan memberinya 8 perkara :

١. من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها

Barangsiapa yang sering duduk bersama orang-orang kaya, Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia & semangat untuk mendapatkan dunia.

٢. ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر والرضا بقسمة الله تعالى

Barangsiapa yang sering duduk bersama orang-orang miskin, Allah akan menambahkan kepadanya perasaan syukur & ridha atas bembagian Allah.

٣. ومن جلس مع السلطان زاده الله الكبر وقساوة القلب

Barangsiapa yang sering duduk dengan para pemimpin/raja (Pejabat), Allah akan menambahkan kepadanya perasaan sombong & keras hati.

٤. ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة

Barangsiapa yang sering duduk dengan perempuan, Allah akan menambahkan kepadanya kebodohan & syahwat.

٥. ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو والمزاح
Barangsiapa yang sering duduk dengan anak-anak kecil, Allah akan menambahkan kepadanya lalai &senda gurau.

٦. ومن جلس مع الفساق زاده الله الجرأة على الذنوب والمعاصي والإقدام عليها، والتسويف في التوبة

Barangsiapa yg sering duduk dengan orang-orang fasik (gemar bermaksiat), Allah akan menambahkan kepadanya keberanian berbuat dosa & kemaksiatan, serta semangat untuk berbuat maksiat, kemudian menunda-nunda akan taubat.

٧. ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعات
Barangsiapa yang sering duduk dengan orang-orang yang soleh, Allah akan menambahkan kepadanya kegemaran dalam amalan-amalan ketaatan.

٨. ومن جلس مع العلماء زاده العلم والورع

Barangsiapa yang sering duduk dengan para ulama’ , Allah akan menambahkan kepadanya ilmu & sikap waro (sangat berhati-hati dalam mengambil harta dunia)

(Al Imam Al Ghazali dalam Tanbiihul Ghaafilin)