18 Keutamaan Minum Air Zam-zam

Ngelmu.id – Ketika kesucian ka’bah mulai tercemari (oleh tindakan dan perilaku kemusyrikan), mata air zam-zam pun ikut mengering. Sumurnya seakan menghilang, tenggelam, tidak diketahui oleh seorang pun selama beberapa abad.

Suatu malam, Abdul Muthalib – kakek Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpinya ia didatangi oleh suara gaib yang menyuruhnya untuk menggali zam-zam kembali, yang sebetulnya berada persis di tempat sumur zam-zam semula.

Setelah digali, maka keluarlah air. Abdul Muthalib lalu membolehkan siapa saja meminum dari mata air tersebut. Dengan demikian, Abdul Muthalib lah yang berhak memberi minum.

Kemudian Abbas Ibn Abdul Muthalib diserahi tanggung jawab itu langsung dari Rasulullah pada hari pembebasan Makkah. (Akhbar Makkah li al Azraqy, 2/42, 65; Syifa’ al-Gharam, 1/247).

Dahulu kala air zam-zam diambil dengan gayung atau timba. Kemudian dibangun pompa air pada tahun 1373 H atau tahun 1953 Masehi. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air. Pompa juga menyalurkan ke kran-kran yang ada di sekitar sumur zam-zam.

Sumur zam-zam terletak kira-kira 21 meter dari Ka’bah. Dari mata air ini, terdapat celah ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75cm dengan ketinggian 30cm yang juga menghasilkan air sangat banyak.

Ada pula celah ke arah pengeras suara dengan panjang 70cm dan tinggi 30cm, di samping beberapa celah kecil lainnya ke arah Shafa dan Marwa. (Sejarah Makkah, Muhammad Ilyas Abdul Ghani)

Keutamaan dan Keistimewaan Air Zam Zam

1. Air Zam-zam berasal dari mata air syurga

2. Merupakan mata air pemberian Allah SWT atas do’a Nabi Ibrahim AS

3. Menjadi faktor penentu hidup dan perkembangan kota Makkah.

4. Merupakan bukti nyata kekuasaan Allah di tanah suci

5. Menjadi ni’mat agung serta membawa manfaat besar bagi Masjidil Haram

6. Sebaik-baik jenis air di muka bumi.

7. Munculnya melalui perantara malaikat Jibril

8. Berada di tempat paling suci di muka bumi.

9. Air yang digunakan untuk mencuci hati Rasulullah SAW lebih dari satu kali

10. Rasulullah pernah memberkatinya dengan air ludah beliau.

11. Air yang dapat berfungsi sebagai makanan sekaligus obat penyembuh berbagai macam penyakit.

12. Dapat menghilangkan pusing kepala.

13. Jika diminum dengan niat kebaikan, Allah akan mengabulkannya.

14. Keiginan untuk mengetahui seluk beluknya merupakan tanda keimanan dan memperbanyak minumnya menjauhi sifat nifaq (munafik).

”Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anuma bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:Dan di antara Sunnah ketika minum zam zam adalah memperbanyak minum hingga Tadhallu’. Sementara Tadhallu’ adalah meminumnya dengan banyak hingga memenuhi lambungnya. An-Nihaayah, Ibnul Atsir (III/97).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya (II/1017) kitab al-Manaasik bab asy-Syurbu min Zamzam, dalam hadits ini terdapat kisah. Al-Bushiri berkata, “Sanadnya shahih, perawi-perawinya dipercaya.” Misbaahuz Zujaajah (III/34), diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam Sunannya (II/288) dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (I/472) kitab al-Manaasik dan ‘Abdurrazzaq dalam al-Mushannif (V/113).“Sesungguhnya tanda antara kita dengan orang-orang munafik adalah bahwasanya mereka tidak memperbanyak minum air zamzam.”“إِنَّ آيَةً مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ زَمْزَمَ.

15. Air minum untuk orang-orang yang baik.

16. Menguatkan badan.

17. Tidak akan habis walau airnya selalu diambil.

18. Sumur tertua di bumi yang masih mengeluarkan air, umurnya lebih dari 5.000 tahun.