Wilayah Qatar

Mengenal Bani Tamim Dan Qatar

Ngelmu.id – Bani Tamim (بنو تميم‎) adalah salah satu kabilah Arab terbesar dan paling luas penyebarannya di Semenanjung Arab, pantai Mediterania timur, dan Irak. Bani Tamim terbagi menjadi banyak sekali sub-suku, antara lain Zaid Manah, Hanzhalah, Rayah, Kulaib, Yarbu’, Nihsyal, dan Majasya’. Di antara klan yang terkenal saat ini adalah keluarga Emir Al-Thani yang menguasai Qatar.

Bani Tamim adalah keturunan dari tokoh bernama Tamim bin Murr bin Ad, yaitu salah seorang dari keturunan Ilyas bin Mudhar, yang tak lain adalah salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad. Pada masa pra-Islam, mereka menetap di Nejd, Yamamah, Bahrain, hingga Lembah Eufrat. Bani Tamim masuk Islam pada tahun ke-2 Hijriah.

Pada masa penyebaran Islam, mereka termasuk suku yang dikirim oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Irak, Persia, dan Khurasan, dan semenjak saat itu tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Sebagian juga dikirimkan untuk menaklukkan Afrika Utara, sehingga menjadi kuat dan berkuasa di Tunisia sebagai dinasti Aghlabiyyah.

Berikut ini adalah hadith-hadith yang bercerita tentang perkataan Rasulullah SAW tentang Bani Tamim yang menggambarkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap Bani Tamim:
• Dari Abu Hurairah RA dia berkata; Saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim, karena tiga hal yang pernah saya mendengar dari Rasulullah SAW tentang mereka: Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Mereka (Bani Tamim) adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal.’ Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda: ‘Hai Aisyah, bebaskanlah ia! Karena ia adalah keturunan Ismail.’ Ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim: ‘Ini adalah zakat kaum kami.’ (HR. Bukhari)
• Imam Al-Qurthubi ketika menguraikan hadith di atas mengatakan bahawa; “Berdasarkan hadith tersebut dapatlah diyakini bahawa Bani Tamim tidak akan terputus keturunan mereka hingga hari kiamat, bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti merupakan kelompok yang amat kuat berpegang dengan kebenaran serta memperjuangkannya”.
• Imam At-Tabrani menyatakan: “Bani Tamim terkenal tetap pendirian, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajal di akhir zaman, cukup tahan menghadapi halangan apa saja. Bani Tamim tidak akan menyerah dengan segala halangan, ancaman dan penentangan dari semua pihak yang ingin memudharatkan perjuangan mereka”.
• Diriwayatkan oleh Saiyidina Abbas RA. ketika turunnya ayat yang berarti: “Dan (wahai Muhammad) mulakanlah memberi peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat “, lantas ketika itu Baginda SAW menyeru: “wahai Bani Fihr, Wahai Bani ‘Adiey”, … memanggil kelompok asal umat arab yaitu termasuk di dalamnya Bani Tamim.”

Negara Qatar yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Di selatan Qatar berbatasan dengan Arab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia.

Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Pada saat pendudukan Inggris, Qatar merupakan tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah melihat India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar mencoba memerdekakan dirinya setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Disebabkan pemerintah Inggris yang menyatakan akan menghentikan penguasaan politik akan tetapi tetap meneruskan penguasaannya atas ekonomi di Qatar, membuat Qatar tidak berdiam diri. Qatar kemudian membentuk Federasi Arab Teluk bersama Bahrain.

Dinasti Emir Tamim bin Hamad Al Thani yg berkuasa di Qatar sekarang berasal dari Bani Tamim. Ini bukan saja salah satu kabilah atau klan Arab terbesar, tetapi juga klan sahabat Rasullullah, Abu Bakar As Siddiq. Bani Tamim juga salah satu klan yang dicintai Rasulullah SAW dan kabilah yang akan mendukung Imam Mahdi melawan Dajjal.